Görme Engelliler

Okul Aile Birliği Toplantısı Yapıldı

21/10/2016 Cuma günü akşamı 19:00´da Aile birliği toplantısı yapılmıştır. Başkan olarak Adem ARIBAŞ seçilmiştir.